Za každou cenu být sám sebou?

Stojí to za to? A umíš to vůbec?

V práci mám staršího kolegu (kolem šedesáti let), který to umí. Je sám sebou, každým dnem, každou vteřinou. Já osobně ho za to velmi obdivuji a nepřestávám se bavit tím, jak neskutečně si užívá být takový, jaký je. Jak je upřímný k ostatním, ale hlavně sám k sobě.

Lidi jsou různí, to už doufám, všichni víme. Každý má své chyby a nám nezbývá nic jiného, než je po většinu času tolerovat a zkrátka všechny lidi přijímat takové, jací jsou. Přirozeně se některým lidem můžeme vyhýbat, pokud nám opravdu nesedí.

Je to v pořádku.

V práci se však často setkávám s negativními reakcemi právě na zmiňovaného kolegu a ač se snažím sebevíc, nedokážu pochopit proč tomu tak je. Přeci když dokážou přijmout všechny ostatní, proč zrovna jeho ne? Možná z něho nějakým způsobem cítí, že ukazuje svou pravou podstatu.

Možná je to děsí.

Možná je děsí, že jeho to vůbec neděsí.

Nezabývá se tím, co si o něm kdo pomyslí, protože je svůj a on nejlíp ví, jaký je a jaký naopak není. Nebojí se, že by ho lidé odmítli kvůli tomu, jaký je, protože si až moc dobře uvědomuje, že takové lidi ve svém životě vůbec nepotřebuje.

Má sebe a na tom přeci nejvíce záleží.

Už od začátku našeho seznámení jsem z něho cítila něco víc. Pravost. Upřímnost. Laskavost. Tak trochu spřízněnou duši. Okamžitě jsme si spolu sedli a do dnes máme několik hlubokých témat, které s radostí rozebíráme. Pokaždé, vedeme-li nějakou konverzaci, cítím z něho porozumění a spřízněnost. Dokážeme spolu rozebrat absolutně všechno a je mi líto, že takových lidí nemám ve svém životě více.

Například ho vždy zajímala má tetování a když si na podzim všiml, že mám nové, ihned mi řekl několik významů, co si myslí, že by to pro mě mohlo znamenat. Překvapil mě, protože do mě vážně vidí. Jakmile se dozvěděl, co pro mě ve skutečnosti znamená, neměl slov. Měl pouze čistou radost z toho, že na sobě chci pracovat v takovém směru a že mu určitým způsobem připomínám jeho. Popřál mi spoustu štěstí a sil na mou cestu a řekl, že mě kdykoliv rád podpoří a pomůže.

Ta cesta se týká seberozvoje a vyznání se sama v sobě. Ve svých emocích a pocitech.

Chci tak najít sama sebe a zjistit, co to vlastně znamená.

Naučit se být sama sebou a to za každou cenu.

Ano, myslím, že to za to vážně stojí.